Difference: HemeRoidy ( vs. 1)

Revision 12018-10-01 - TWikiRegistrationAgent

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

My Personal Preferences

 • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
  • Set EDITMETHOD = wysiwyg

 • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
  • Set FIXEDTOPMENU = off

 • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off

 • More preferences
  <--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
  TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).
  <--/twistyPlugin-->

Related Topics

 • ChangePassword for changing your password
 • ChangeEmailAddress for changing your email address
 • UserList has a list of other TWiki users
 • UserDocumentationCategory is a list of TWiki user documentation
 • UserToolsCategory lists all TWiki user tools
 • Comment: Thrombosed vnější hemoroid, jeden , že vyvinul krevní sraženinu, může být odstraněn řezání po podávání místní anestezii. oblast se vyjme pomocí skalpelu a sraženina se odstraní. je téměř okamžité úlevu ostré bolesti. Ale nudný bolest může pokračovat . Sedací koupele, Over-The-Counter bolest léky a použití gumové nebo vzduchové gumové koblihy může pomoci s bolestí.

META FORM name="%25SYSTEMWEB%25.UserForm"
FORM FIELD First Name FirstName heme
FORM FIELD Last Name LastName roidy
FORM FIELD Titles Titles
FORM FIELD Email Email
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department
FORM FIELD Organization Organization hemeroidy
FORM FIELD URL URL http://hemeroidy-hemoroidy.cz/
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Region Region
FORM FIELD Country Country USA
FORM FIELD Image Image
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Local" value="UserView"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback