Difference: PensionSee ( vs. 1)

Revision 12018-08-30 - TWikiRegistrationAgent

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

My Personal Preferences

 • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
  • Set EDITMETHOD = wysiwyg

 • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
  • Set FIXEDTOPMENU = off

 • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off

 • More preferences
  <--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
  TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).
  <--/twistyPlugin-->

Related Topics

 • ChangePassword for changing your password
 • ChangeEmailAddress for changing your email address
 • UserList has a list of other TWiki users
 • UserDocumentationCategory is a list of TWiki user documentation
 • UserToolsCategory lists all TWiki user tools
 • Comment: počítač uživatelé a Web Návrháři webu nebo programátor boj s na zvážit jak napsat symboly, které jsou nezbytné, diakritická znaménka a další specifické znaky obvykle Přemýšlejte o "Hunt " nežádoucí zneužívání z projekt jsou práce na . ale IT. Použití dvě nebo tři počítač klíče společně mezi sebou, nebo by skenování v a několik znaků, uživatelé počítače může velmi rychle provedení akcent značky kromě symbolů a také other znaky, které jsou jedinečné. Měna loga, matematika symboly a interpunkční znaménka nikdy na klávesnici jsou často vázaný na speciální "klávesové zkratky. "

META FORM name="%25SYSTEMWEB%25.UserForm"
FORM FIELD First Name FirstName Pension
FORM FIELD Last Name LastName See
FORM FIELD Titles Titles
FORM FIELD Email Email
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department
FORM FIELD Organization Organization PensionSee
FORM FIELD URL URL http://znakynaklavesnici.cz/
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Region Region
FORM FIELD Country Country Czech Republic
FORM FIELD Image Image
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Local" value="UserView"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback